معرفی دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش

معرفی و هدف:

دبیرخانه درون دانشگاهی علوم پزشکی اسفراین در راستاي سیاست های کلان حوزه سلامت و استقرار سیاست های راهبردی بسته های تحول و نوآوری آموزش و آمايش سرزمينی به منظور تحقق طرح تحول در آموزش علوم پزشکي با تأکيد بر اولويتهاي کشور و کلان منطقه نهم  آمایش ، شکل گرفته و هدف آن عملياتي ساختن طرح تحول و نوآوري آموزش، در دانشکده علوم پزشکی اسفراین می باشد

 

 برنامه کلی و چشم انداز دانشکده در حیطه بسته های تحول و نو آوری:

دانشکده علوم پزشکی اسفراین در چهارچوب سیاست های کلی نظام سلامت در راه تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه با تربیت نیروهای متعهد و متخصص ، کشف و پذیرش استعدادها و بهره گیری از پتانسیل های موجود ، جهت ارائه خدمات گسترده در حوزه سلامت اقدام نموده و بدین منظور این دانشکده با جلب مشارکت فعال آحاد جامعه و خیرین سلامت در نظر دارد در راستای اجرایی سازی سیاست های بسته های تحول و نوآوری، دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان های وابسته ، گام بردارد.

 

سامانه فعالیت های نوآورانه:

 سامانه فعالیت های نوآورانه به منظور ثبت هدایت ارزشیابی وانتشار این فعالیت ها در دو سطح دانشگاهی وکشوری طراحی شده است. در این سامانه تلاش می شود تحولات آموزشی نوآورانه مورد ارزیابی قرار گیرد. با ثبت طرح های نوآورانه حوزه آموزش در این سامانه از تکرار و اجرای طرح های موازی در کشور جلوگیری می شود. امید است همکاران محترم با بهره برداری از تجربیات ثبت شده در این مستند پیگیر تحول آموزش علوم پزشکی کشور باشند و این مسیر را ادامه دهند...