اخبار > در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال ٩٩


  چاپ        ارسال به دوست

در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال ٩٩

در خصوص ثبت نام استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال ٩٩

با سپاس بیكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفیق، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند:

١-کلیه متاقضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون واجد شرایط، که در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام نموده و کد رھگیری دریافت نمودهاند، میبایست از تاریخ ١٢ لغایت ١٤ مرداد ماه جاری از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی  نسبت به ثبت نام این سھمیه با انتخاب گزینه الف اقدام نمایند.

٢-افراد متقاضی سھمیه استعداد درخشان بدون آزمون واجد شرایط که موفق به ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نشده اند، میبایست طی زمان فوقالذکر ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دھند.برای این کار گزینه ب را انتخاب کرده و ثبت نام را نھایی کرده و کد رھگیری دریافت کنند. سپس در ھمان زمان از طریق گزینه الف با وارد نمودن کد رھگیری نسبت به ثبت نام استعداد درخشان اقدام نمایند. بسیار مھم: مرحله ب فقط یکبار انجامپذیر بوده و قابل ویرایش نمیباشد. ولی مرحله الف قابل ویرایش می- باشد.

٣-کلیه افراد متقاضی استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون میبایست از تاریخ ١٩/٥/٩٩ لغایت ٢٢/٥/٩٩ جھت ثبت نام در دانشگاه و معرفی به مرکز سنجش آموزش پزشکی، به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

٤-انتخاب رشته محل ھمزمان با سایر داوطلبین عادی در تاریخھای اعلام شده در سامانه مرکز سنجش خواھد بود.(البته ھر گونه تغییر در زمانھای یاد شده از طریق سامانه مرکز سنجش اطلاع رسانی میگردد.)

٥-تغییر سھمیه استعداد درخشان پس از معرفی دانشگاه و ثبت در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر نمی باشد. 


١٠:٥٠ - 1399/05/12    /    شماره : ٦٣٦١    /    تعداد نمایش : ١٤٨خروج