معرفی واحد

معرفی


معرفی

جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور تجليل و تکريم اساتيد عرصه آموزش پزشکی و برای شناسائی و معرفی فرآيند های آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنين نوآوری، ابداع و معرفی فرآيند های جديد به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد. به تمامی فعاليت های يادگيری و ياد دهی گفته می شود که اعضای هيئت علمی انجام می دهند تا موجبات افزايش کيفيت و برون داد آموزشی گردد. اين فرآيندها در حيطه های گوناگون آموزشی اعم از علوم بالينی ، پايه ، آموزش در عرصه، روش های نوين ارزيابی و ... شناسائی و به دانشگاهها ابلاغ می گردد. اين جشنواره در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می شود و دانشگاه ها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذيرش فرآيند های برتر اعلامی توسط اعضای هيئت علمی اقدام نمايند و آنها را در جشنواره دانشگاهی معرفی نمايند. فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای اول تا سوم جوایز ، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت.

 

اهداف

  • ايجاد فضای رقابت سالم در تحولات علمی آموزشی علوم پزشکی در سطح کشور
  • شناسایی و معرفی فرايندهای جديد آموزشی به عنوان الگو در سطح کشوری، منطقه ­ای و بين ­المللی
  • ارج نهادن به زحمات فعالان عرصه آموزش عالی علوم پزشکی اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان حوزه آموزش عالی علوم پزشکی کشور
  • ایجاد بستر مناسب جهت نشر فعالیت­های توسعه موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و تبادل تجربیات
  • تشویق تولید تجهيزات، دستگاه­ها و لوازم کمک آموزشی جدید

 

حیطه های جشنواره شهید مطهری عبارتند از :

حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

حیطه یاددهی و یادگیری

حیطه ارزشیابی

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی

حیطه یادگیری الکترونیکی

حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی

جهت دریافت راهنمای هر حیطه روی عنوان آن کلیک نمایید.